• Čeština
  • Angličtina
  • Ruský


  Kontakt: : +420 545 230 606

Kvalita

System managementu kvality

Společnost AMV Medical s.r.o. je certifikovanou společností podle norem ISO 9001:2009 (Systémy managementu kvality), ISO 13485:2012 (Požadavky na zdravotnické prostředky)

Naše certifikáty SMJ si můžete stáhnout zde:

CQS_9001_CZ

CQS_13485_CZ

ISO 9001 Certifikát

 ISO 13485 Certifikát


Souřadnicový, počítačově řízený měřící stroj

Ruční měřící zařízení (možnost CNC nástavby) slouží měření složitých prostorových dílců nebo rotační tvarů. Vedle geometrického měření lze provádět i skenování tvarů, porovnávání naměřených hodnot s mezními rozměry nebo reálně změřená data porovnávat s výkresovými daty. Naměřená data lze statisticky zpracovávat. Snadné a jednoznačné programové vybavení (softwarový systém COSMOS) ulehčuje práci s měřícím přístrojem.

Veškeré výrobky nebo obrobky jsou kontrolovány a opatřeny měřicí protokolem.

Dále jsme vybaveni širokým spektrem nejrůznější mechanických i digitálních strojírenských měřidel a kalibrů.


Řízení procesů

Vlastní výrobní proces je kompletně sledován a monitorován pomocí SW pro řízení výroby MELZER.